+32 16 20 41 98 info@spc.be

Ondergrondse metingen

SPC is specialist in 3 domeinen:

Bij veel opdrachten is er overlap tussen de verschillende domeinen. SPC levert hierbij een grote meerwaarde door de integratie van deze domeinen binnen één bedrijf.

Inventarisatie van rioolinfrastructuur

Als rioolbeheerder is het belangrijk om een duidelijk beeld te hebben van de rioolinfrastructuur. Onze meetploegen meten en inventariseren de inspectieputten en verbindingen op het terrein en sturen de gegevens realtime door naar ons kantoor. Daar worden de gegevens met zelf ontwikkelde software verwerkt en gerapporteerd.

Bij de uitvoering van het terreinwerk staat veiligheid centraal. We volgen hiervoor strikt de meet- en veiligheidsprocedures van Aquafin.

  Debiet- en neerslagmetingen

  SPC is marktleider voor debietmetingen in België. Onze eigen monitors worden ingezet voor het uitvoeren van continue debietmetingen in beken en riolen. Met behulp van onze pluviometers worden ook neerslagmetingen uitgevoerd. We staan in voor de plaatsing, het onderhoud en de rapportering van de meetgegevens.

  SPC ontwikkelde zelf software voor de verwerking en rapportering van de gegevens. Onze opdrachtgevers gebruiken deze gegevens voor studies en modelleringen wat (afval)waterafvoer in waterlopen en rioleringen.

  As-built metingen

  Een as-builtplan is een opmetingsplan van de nieuwe toestand na de beëindiging van de werken. Het is geen kopie van een ontwerpplan, maar een plan opgemaakt op basis van een nieuwe opmeting van de bestaande toestand.

  Je kunt bij ons terecht voor zowel bovengrondse als ondergrondse as-built metingen. Bijvoorbeeld na de (her)aanleg van riolering.

  Keuring van privé riolering

  Bij de aanleg of heraanleg van riolering wordt in de meeste gevallen een gescheiden rioolstelsel aangelegd. Dit wil zeggen dat het afvalwater en regenwater via twee aparte leidingen wordt afgevoerd.

  Ook het regenwater en afvalwater van je woning of bedrijfsgebouw moet gescheiden worden zodra er een gescheiden stelsel in je straat wordt aangelegd. Dit is het zogenaamde ‘afkoppelen’ van regenwater. Dit betekent dat je tot aan de rooilijn aparte leidingen moet voorzien voor rioolwater en regenwater.

  Ga je bouwen of grondig verbouwen? Dan ben je verplicht om regen- en afvalwater te scheiden.

  Na de werken ben je verplicht om een keuring van je gescheiden systeem te laten uitvoeren. Hiervoor kan je beroep doen op de erkende keurders van SPC.

   Internet of things toepassingen

   We ondersteunen onze klanten bij de uitbouw van een slim waternet, een “internet of water”. Wij plaatsen en onderhouden debietmeters (flowmeters) in rioleringsstelsels en waterlopen, pluviometers voor de monitoring van neerslag en overstortmeters.

   De debiet- en neerslaggegevens worden live uitgewisseld met ons IoT platform. De meetfrequentie en alarmniveaus worden in overleg met de opdrachtgever bepaald en ingesteld.

   De klant ontvangt de gegevens continu op zijn IoT platform en kan zo zijn waternet monitoren en slim bijsturen. Met deze informatie kan bijvoorbeeld door buffering van neerslag een optimale input voor RWZI’s gerealiseerd worden en kan overstorten tot het minimum beperkt worden.

   Stel je vraag aan onze experten!

   Vul onderstaand formulier in, bel +32 16 20 41 98 of mail naar info@spc.be.