+32 16 20 41 98 info@spc.be

Landmeetkunde en expertises

SPC is specialist in 3 domeinen:

Bij veel opdrachten is er overlap tussen de verschillende domeinen. SPC levert hierbij een grote meerwaarde door de integratie van deze domeinen binnen één bedrijf.

Schattingen

Wil je de waarde van je woning, grond of ander vastgoed weten? Doe dan beroep op een beëdigde landmeter-expert. Hij garandeert een onafhankelijke en objectieve waardebepaling van je onroerend goed.

De schatters-experten van SPC hebben jarenlange ervaring met schattingen residentieel en commercieel vastgoed en zijn ingeschreven op het tableau van de Federale Raad van de landmeters-experten van FOD economie.

Schatting van :

 • Huis of appartement
 • Bouwgrond of projectgrond
 • Commercieel of opbrengstpand
 • Industrieel pand
 • Nalatenschap (VLABEL)

Grensonderzoek en afpaling

Een grensonderzoek komt meestal na een perceelmeting. Het is het onderzoek van de scheidingslijn tussen twee percelen. Er wordt informatie ingewonnen bij de registeratie, notarissen, oude meetplannen enzo… De scheiding kan op het terrein aangeduid worden met grenspalen. Hiervoor kan je terecht bij een landmeter-expert van SPC.

Wat is een landmeter-expert? Als een landmeter de wettelijke taken van de landmeter-expert wil uitvoeren zoals het afpalen van gronden en het vastleggen van grenzen, dan moet hij zich laten beëdigen op de Rechtbank van Eerste Aanleg. Hij moet zich ook laten inschrijven op de Federale Lijst van Landmeters-experten.

  Afbakeningsplan en prekadastratie

  Een afbakeningsplan is een plan dat de grenzen van een onroerend goed vastlegt. Wanneer de grenzen gewijzigd worden dan moet dit geprekadasteerd worden.

  Bijvoorbeeld bij:

  • een splitsing van een perceel
  • een verkaveling
  • de creatie van privatieve delen in een basisakte
  • de creatie van zakelijk recht op een deel van een perceel

  Hierbij worden door SPC een planreferentie-nummer en een perceelidentificatienummer aangevraagd. Sinds 2015 moet de notaris beide nummers opnemen in de notariële akte.

  Wanneer heb ik een schatting nodig?

  Wat is de waarde van mijn huis? Hoeveel belasting ga ik moeten betalen op mijn erfenis?…

  In volgende gevallen heb je een onafhankelijke schatting nodig:

  • Bij verkoop: om je vraagprijs te bepalen.
  • Bij aankoop: om een hypothecair krediet te krijgen bij de bank.
  • Bij echtscheiding: bij overname van de woning door één van de ex-partners.
  • Bij erfenis: in het kader van de aangifte van een nalatenschap (Vlabel schatting).
  • Bij onteigening: om opgelegde vergoedingen van aankoopcomité ’s te controleren.

  Gemotiveerd verslag van mede-eigendom

  Een gemotiveerd verslag of quotiteitenverslag moet worden opgenomen in de basisakte. Het verslag bestaat uit de beschrijving van de eigendom met de gemeenschappelijke en privatieve delen. Het bepaalt het aandeel van de gemeenschappelijke delen van elke privatieve eenheid. Dat aandeel wordt uitgedrukt in duizendsten (of tienduizendsten). Deze worden bepaald op basis van de waarde van elke kavel. Hierbij wordt rekening gehouden met de netto-vloeroppervlakte, de bestemming en de ligging van het privatieve deel.

  Het aantal duizendsten of tienduizendsten dat je bezit, bepaalt jouw aandeel in de kosten van de mede-eigendom.

  GIS- en CAD-Dataconversies

  SPC maakt gebruik van Microstation, Autocad en andere GIS en CAD software om geografische gegevens efficiënt en foutenvrij te verwerken en te beheren. Deze kennis staat natuurlijk ook ter beschikking van de klant.

  Wij zorgen voor de conversie en levering van formaten waar je als klant meteen mee aan de slag kunt.

  Stel je vraag aan onze experten!

  Vul het contactformulier in, bel +32 16 20 41 98 of mail naar info@spc.be.