+32 16 20 41 98 info@spc.be

3D-laserscanning Antwerpse Ruien

Periode: oktober 2023

Locatie: De Ruien, Antwerpen.

Opdrachtgever: stad Antwerpen

Diensten: ondergrondse metingen

Onderzoek naar functie-invulling en re-integratie

De Ruien, het kanaalsysteem in de Antwerpse binnenstad, werden in de 19e eeuw overwelfd en verdwenen onder het toeristisch en commercieel centrum. De stad doet inspanning om deze waterartefacten gedeeltelijk te re-integreren in het stadsbeeld en toegankelijk te maken voor publiek.

Het gangenstelsel aan ruien, vlieten en vesten biedt niet enkel ruimte voor geleide wandelingen, maar ook voor water(buffering) en voor technische realisaties zoals leidingenstelsels. Hierdoor kunnen de Ruien een belangrijke rol spelen bij het mogelijk maken van de aanleg van een vernieuwd stadswaternetwerk in Antwerpen.

3D-puntenwolk brengt ondergrondse wereld in beeld

SPC brengt met behulp van een 3D-laserscanning de Ruien in beeld. Op basis van deze meting werden volgende plannen gemaakt:

  • een grondplan met exacte positie van de Ruien in XY-stelsel
  • de diepteligging van de Ruien en de hoogte van de welfsels
  • de digitale doorsneden van de verschillende historische segmenten
  • het volledige lengteprofiel van de Ruien over 200 meter

De opgemeten puntenwolk en de plannen werden aan stad Antwerpen en Aquafin geleverd. Zo krijgt de stad inzicht in de opbouw van de Ruien voor verder studies en ontwerpen.

Wil je zelf eens een kijkje nemen in de Ruien? Voor meer informatie kan je ook terecht op de website van de Ruien.