+32 16 20 41 98 info@spc.be

3D-laserscanning spoorweg

Periode:  juli – augustus 2019

Locatie: Schaarbeek, Brussel

Opdrachtgever: Beliris

Diensten: Bovengrondse metingen

Deze opmeting werd uitgevoerd in het kader van een studie naar een nieuwe metrolijn in Schaarbeek. Deze met de bedoeling het potentieel te onderzoeken naar een nieuwe voetgangersbrug over de sporen. Als voorbereiding namen we een 3D-scan van de zone van de spoorweg. Daar de hoogte van belang was, is de nadruk gelegd op de ligging van de spoorwegkabels. Om alles vlot te laten verlopen op de spoorwegbedding, werkten we samen met de MIVB.

De meting resulteerde in een puntenwolk. Hieruit konden we grondplannen, doorsnedes en een 3D-weergave maken van de sporen, de spoorwegkabels en de onmiddellijke omgeving. Met deze informatie kan de exacte ligging van de nieuwe brug bepaald worden.