+32 16 20 41 98 info@spc.be

Boven- en ondergrondse metingen voor Aquafin

Periode: 1999-heden

Locatie: Verspreid over heel Vlaanderen

Opdrachtgever: Aquafin

Diensten: Boven- en ondergrondse metingen

Debietmetingen en inventarisatie

Studiebureau Patrick Casier (SPC) helpt Aquafin met het verkrijgen van de juiste terreinkennis voor de uitbouw en het beheer van het rioolstelsel.

Er zijn drie taken te onderscheiden:

  1. Een ondergrondse inventarisatie van de riolering voor het in kaart
         brengen van de bestaande infrastructuur (cfr. hydronautprocedure),
  2. Continue debietmetingen in de riolering om inzicht te verkrijgen
         in de huidige werking van het stelsel (flow-survey).
  3. Een GRB-conform as-built plan opmeten na werken.

Met de verkregen informatie werkt Aquafin verder aan de uitbouw en de optimalisatie van de infrastructuur voor waterbeheer in Vlaanderen.

Hydronaut

Voor ondergrondse inventarisatie registreren we de karakteristieken van de riolering: deksels, kamers, leidingen en hydraulische structuren (overstorten, pompstations…). De afmetingen, dieptes, materialen en toestand nemen we op om een duidelijk beeld te krijgen van de afwatering van het rioleringswater.

Flow

Bij continue debietmetingen plaatsen we elektronische meetapparatuur voor een langere periode in de riolering. Deze apparatuur heeft tot doel de databank, bekomen door de ondergrondse inventarisatie, te toetsen aan de werkelijk opgemeten debieten. De digitale gegevens controleren en interpreteren we wekelijks op het terrein.