+32 16 20 41 98 info@spc.be

Boven- en ondergrondse metingen voor Fluvius

Periode: 2004-heden

Locatie: Regio Antwerpen en Limburg

Opdrachtgever: Fluvius

Diensten: Boven- en ondergrondse metingen

Studiebureau Patrick Casier (SPC) helpt Fluvius met het verkrijgen van de juiste terreinkennis voor de uitbouw en het beheer van het rioolstelsel.

Er zijn drie taken te onderscheiden:

  1. Een ondergrondse inventarisatie van de riolering voor het in kaart
         brengen van de bestaande infrastructuur (cfr. hydronautprocedure).
  2. Continue debietmetingen in de riolering om inzicht te verkrijgen in de
         huidige werking van het stelsel (flow-survey).
  3. Een GRB-conform as-built plan opmeten na rioleringswerken.

Met de verkregen informatie werkt Fluvius verder aan de uitbouw en de optimalisatie van de infrastructuur voor waterbeheer in Vlaanderen.