+32 16 20 41 98 info@spc.be

Boven- en ondergrondse metingen voor Pidpa

Periode: 2007-heden

Locatie: Verspreid over de provincie Antwerpen

Opdrachtgever: Provinciale en Intercommunale Drinkwatermaatschap-                                         pij der Provincie Antwerpen (Pidpa)

Diensten: Boven- en ondergrondse metingen

Studiebureau Patrick Casier (SPC) helpt Pidpa met het verkrijgen van de juiste terreinkennis voor de uitbouw en het beheer van het rioolstelsel.

Er zijn twee taken te onderscheiden:

  1. Een ondergrondse inventarisatie van de riolering voor het in kaart
         brengen van de bestaande infrastructuur (cfr. hydronautprocedure).
  2. Continue debietmetingen in de riolering om inzicht te verkrijgen in de
         huidige werking van het stelsel (flow-survey).

Met de verkregen informatie werkt Pidpa verder aan de uitbouw en de optimalisatie van de infrastructuur voor waterbeheer in Vlaanderen.