+32 16 20 41 98 info@spc.be

zettingsmeting en monitoring conservatorium

Periode: december 2022 – heden

Locatie: Brussel

Opdrachtgever: Beliris

Diensten: landmeetkunde en expertises

in kaart brengen van scheurvorming en verzakking

SPC is door Beliris aangesteld voor het monitoren van scheurvormingen en verzakkingen tijdens de renovatiewerken van het Koninklijke Conservatorium Brussel.

Bij aanvang van de studie van het conservatorium zijn scheurmeters en niveaustickers op verschillende locaties bevestigd. Deze punten dienen als vergelijkingspunten waaraan we toekomstige metingen relateren. De verschillen tussen de eerste en latere meetresultaten vormen de deformatieanalyse en geven de schaal/ernst van de situatie en de schade weer.

Controle met scheurmeters en niveaustickers

In deze situatie kiest SPC voor het gebruik van een waterpasinstrument, voor het inmeten van bestaande referentiepunten, en een totaalstation, voor het monitoren van de scheurmeters en niveaustickers.

Gedurende de gehele looptijd van de opdracht zullen er om de 6 maanden nieuwe opmetingen van dezelfde punten op het terrein plaatsvinden. Door de combinatie van het gebruik van een waterpasinstrument met een totaalstation leggeb we de focus op de nauwkeurigheid en kwaliteit van elke meting.