+32 16 20 41 98 info@spc.be

Vlabel Schatting

Op zoek naar een erkend Vlabel schatter in Vlaams-Brabant?

  • Vlabel Erkende Schatters-experten: Officieel erkend door de Vlaamse Overheid.
  • Onafhankelijke Waardebepaling: Objectieve en eerlijke schattingen.
  • Regio Vlaams-Brabant en omstreken: Lokale kennis en aanwezigheid.
  • Grondige Marktkennis: Altijd up-to-date met de huidige marktsituatie.
Label erkend schatter van onroerende goederen voor nalatenschappen

Professionele schattingen voor nalatenschap en erfbelasting

Bij het indienen van een aangifte van nalatenschap voor de berekening van successierechten is het essentieel om niet alleen de waarde van roerende goederen, maar ook die van onroerende goederen nauwkeurig op te geven. Landmeetbureau SPC staat voor je klaar met door de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) erkende schatters-experten, die een schattingsverslag opstellen dat voldoet aan de eisen van het kwaliteitscharter van de Vlaamse Belastingdienst.

 

Wat is een VLABEL-schatting?

Een VLABEL-schatting is een officiële waardebepaling van onroerende goederen, cruciaal voor de aangifte van nalatenschap na een overlijden. Onze erkende schatters-experten bij SPC zorgen ervoor dat elke schatting voldoet aan de strikte eisen van het kwaliteitscharter van de Vlaamse Belastingdienst. Dit geeft je de zekerheid dat de opgegeven waarde door de belastingdienst wordt geaccepteerd als realistisch en correct.

 

Waarom heb je een VLABEL-schatting nodig?

Een VLABEL-schatting is noodzakelijk voor verschillende soorten aangiftes:

  • Aangifte van nalatenschap na overlijden: Voor de bepaling van de erfbelasting.
  • Fiscale waardering van onroerende goederen in vennootschappen: Voor een correcte fiscale weergave.
  • Onafhankelijke schatting bij vereffening-verdeling na echtscheiding: Om tot een eerlijke verdeling te komen.

 

Erfbelasting van Vastgoed

Bij het indienen van een nalatenschapsaangifte moet de waarde van alle eigendommen op het ogenblik van overlijden nauwkeurig worden vermeld. Een te hoge waardering kan leiden tot onnodig hoge erfbelasting die niet terug te vorderen is bij een lagere verkoopprijs nadien. Een te lage waardering daarentegen kan resulteren in boetes wegens onderwaardering. Onze schatters-experten zorgen voor een nauwkeurige en betrouwbare waardebepaling, zodat je gerust kunt zijn dat je een correcte waarde doorgeeft.

 

Waarom Kiezen voor SPC?

Bij SPC staat kwaliteit en betrouwbaarheid voorop. Onze door Vlabel erkende schatters-experten bieden:

  • Deskundigheid en ervaring: Jarenlange ervaring in het vakgebied.
  • Betrouwbaarheid: Schattingen die voldoen aan het Vlabel kwaliteitscharter.
  • Onafhankelijkheid: Objectieve en eerlijke waardebepalingen.

Vraag hier een schatting aan!

Neem contact op met SPC voor jouw VLABEL-schatting en zorg ervoor dat je nalatenschapsaangifte correct en zonder zorgen verloopt.

Vul ons schattingsformulier, bel +32 16 20 41 98 of mail naar info@spc.be en maak een afspraak met één van onze experten.

Waardebepaling van verschillende types onroerende goederen

 

Woning
Appartement
Kantoor
Bedrijf
Grond
Project