+32 16 20 41 98 info@spc.be

Met 3D laserscanning van riolering biedt SPC de medewerkers van Aquafin een blik onder de grond. Na de aanleg van nieuwe riolering maken we een as-builtmeting van de uitgevoerde werken. Vervolgens vergelijken het opgemeten as-builtplan met het ontwerp. Een 3D puntenwolk van de riolering geeft meer inzicht in de opbouw van de inspectieput en aansluitingen. Zo stellen we afwijkingen met het ontwerp gemakkelijker vast en grijpen we in waar nodig.

Indien er later nog zaken bijgemeten moeten worden dan kan dit vanuit de 3D puntenwolk en is er geen terreinbezoek meer nodig.

Met deze methode beperken we ook de veiligheidsrisico’s. We voeren deze scan uit vanop straatniveau. Afdalen in de riolering is hierdoor niet meer nodig!

Wil je meer weten over ondergrondse metingen?

Je kunt bij ons terecht voor:

  • inventarisatie van rioolinfrastructuur
  • as-built metingen
  • debiet- en neerslagmetingen
  • keuring van privé riolering
  • internet of things